Lähtevien opiskelijoiden vaihtokohteet :: Exchange partners for outgoing students

Tältä sivulta löydät kaikki Oamkin lähteville opiskelijoille tarjolla olevat vaihtokohteet, jotka perustuvat Oamkin solmimiin vaihtosopimuksiin ja vaihto-ohjelmiin, joissa Oamk on mukana. 


Kaikkiin vaihtokohteisiin haetaan Oamkin vaihtoonhakuportaalin kautta.

****

Here you can find all the study abroad opportunities for outgoing students that are based on agreements or exchange programmes Oulu University of Applied Sciences is taking part in.


For all exchanges you can apply through Oulu UAS's outgoing exchange application portal.
Hakukone ja hakulomakkeet ovat englanninkielisiä. Hakukoneen maa (country) ja partnerikorkeakoulu (partner institution) -kentät ovat sidoksissa toisiinsa, joten valitse ensin maa ja sen jälkeen partnerikorkeakoulu. Teksti- (text) ja osallistuva osasto (participating department) -kentät eivät ole sidoksissa muihin kenttiin. Voit hakea kaikki partnerit esiin klikkaamalla Search-nappia, kun kaikki kentät ovat tyhjiä. 

Haun jälkeen partnerit näkyvät kartalla ja kartan alla olevassa listassa. Klikkaamalla listauksesta partnerikorkeakoulun nimeä näet tiedot kaikista kyseisen korkeakoulun vaihtomahdollisuuksista (korkeakoulun nimi, vaihto-ohjelma, sopimuksen mukaiset vaihtopaikat jne.). Kiinnitä huomiota erityisesti vaihto-ohjelmaan, jonka kautta kyseinen vaihtomahdollisuus on järjestetty, koska se vaikuttaa omiin mahdollisuuksiisi päästä kyseiseen paikkaan. Esimerkiksi north2north-ohjelmalla on oma erillinen hakuaika ja -prosessi.

Lisätietoja vaihtokohteista saat Kansainvälisistä palveluista

****

Please notice that the country and partner institution fields are connected, so if you pick first a country, only exchange partners in that country will appear in the partner institution drop-down menu.
Text search and participating department fields are not linked to any other field.
You can find all exchange partners of all fields by clicking Search when all the search field are left blank.

After a search the exchange partners and opportunities will appear on a map and in a list. From the list you can access the information regarding that particular exchange opportunity (partner, exchange programme, number of agreed places etc.). Please pay attention to the exchange programme through which the exchange opportunity is organised, as that will affect on your own possibilities to be selected for that particular place. E.g. north2north programme has a separate application process and period.

For further information on the study abroad opportunities, please turn to the International Services.
You can apply for an exchange place through outgoing exchange application portal.